Đang duyệt Tag

Phần mềm quản lý file cho macOS

Path Finder 10.1.2

Path Finder làm cho bạn một bậc thầy về quản lý tập tin. Kiểm soát hoàn toàn hệ thống tệp của bạn. Tiết kiệm thời gian của bạn: so sánh và đồng bộ hóa các thư mục, xem các tệp ẩn, sử dụng Ngăn Kép và điều hướng bàn phím đầy đủ để…

DEVONthink Pro 3.7.2

DEVONthink là giải pháp quản lý tài liệu và thông tin của DEVONtechnologies. Nó hỗ trợ nhiều định dạng tệp khác nhau và lưu trữ chúng trong cơ sở dữ liệu được nâng cao bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Nhiều định dạng tài liệu có thể…

EagleFiler 1.9.1

EagleFiler giúp quản lý thông tin của bạn dễ dàng. Nó cho phép bạn lưu trữ và tìm kiếm thư, trang Web, tệp PDF, tài liệu xử lý văn bản, hình ảnh, v.v. Sử dụng nó để thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Duyệt qua…