Đang duyệt Tag

Phần mềm hỗ trợ lập trình

Markdown Monster 2.0.1.0

Markdown Monster là một trình chỉnh sửa và xem Markdown cho phép bạn chỉnh sửa Markdown với đánh dấu cú pháp và nhập văn bản nhanh chóng. Bản xem trước trực tiếp có thể thu gọn, đồng bộ hóa, cho phép bạn xem đầu ra của mình khi bạn nhập…

App Builder 2021.52

App Builder là môi trường phát triển ứng dụng trên các nền tảng Windows của Microsoft, giúp các nhà phát triển tạo và thiết kế các ứng dụng HTML5, ứng dụng web, ứng dụng web PWA, phần mở rộng cho web và các ứng dụng lai kết hợp giữa…

EmEditor Professional 20.9

EmEditor Professional là một trình soạn thảo văn bản hỗ trợ lập trình viên tốt nhất với dung lượng nhẹ và cực kỳ dễ dàng để quản lý. soạn thảo văn bản ứng dụng rất mạnh mẽ và hỗ trợ Unicode,JavaScript hoặc VBScript macro. Trong phiên…

JetBrains RubyMine 2021.1

JetBrains RubyMine là một môi trường phát triển Tích hợp đầy đủ tính năng cho Ruby & Rails. Tạo mã chất lượng cao hiệu quả hơn nhờ hỗ trợ hạng nhất cho Ruby và Rails, JavaScript và CoffeeScript, ERB và HAML, CSS, Sass and Less,…

JetBrains Rider 2021.1.1

JetBrains Rider cho phép bạn quản lý và xây dựng các giải pháp .NET Framework, Mono và .NET Core. Rider hỗ trợ C #, VB.NET, ASP.NET syntax, XAML, XML, JavaScript, TypeScript, JSON, HTML, CSS và SQL trong trình soạn thảo văn bản của nó.…

JetBrains DataGrip 2021.1

JetBrains DataGrip là môi trường cơ sở dữ liệu đa dạng hỗ trợ MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle, Sybase, DB2, SQLite, HyperSQL, Apache Derby và H2. Nếu DBMS có trình điều khiển JDBC, bạn có thể kết nối với nó thông…

JetBrains CLion 2021.1

JetBrains CLion là một IDE rất hữu ích cho lập trình ngôn ngữ C và C++, giúp cho các developer thực hiện các tác vụ phát triển nhanh chóng và dễ dàng hơn. JetBrains CLion còn có khả năng hỗ trợ công cụ Cmake và các công nghệ web…

JetBrains PyCharm Professional 2021.1

JetBrains PyCharm Professional là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) chuyên nghiệp đi kèm với hỗ trợ phân tích mã cho Python và phát triển web. JetBrains PyCharm cung cấp một loạt các công cụ mạnh mẽ để phát triển Python và…

JetBrains IntelliJ IDEA Ultimate 2021.1

JetBrains IntelliJ IDEA là ứng dụng hỗ trợ phát triển dành cho JVM và Android và phát triển ứng dụng web và doanh nghiệp, hỗ trợ ClearCase, và TFS ngoài Git, SVN, Mercurial, và CVS, JavaScript và TypeScript, Java EE, Spring, GWT, Vaadin,…

JetBrains GoLand 2021.1

JetBrains GoLand là phần mềm hỗ trợ lập trình dễ đọc, viết và thay đổi mã. Nó có nhiều tính năng khác nhau và một loạt các công cụ để làm việc như phát hiện lỗi và đề xuất sửa lỗi. Nó đã dễ dàng hoàn tác chức năng để tạo ra nhanh…