Đang duyệt Tag

Game PC Nhập vai

Almighty: Kill Your Gods

Tên: Almighty: Kill Your Gods Ngày update: 12-05-2021 Ngày phát hành : 06-05-2021 Nhà phát triển : RUNWILD Entertainment Phát hành bởi : Versus Evil Thể loại: Hành động, Nhập Vai, Kỳ ảo Kích thước: 8.94 GB…

Escape from Tarkov v0.12.10.2.11856

Tên: Escape from Tarkov v0.12.10.2.11856 Ngày update: 11-05-2021 Ngày phát hành : 28-07-2017 Nhà phát triển : SPT-AKI Devs Phát hành bởi : SPT-AKI Devs Thể loại: Hành động, Nhập vai, Bắn súng Kích thước: 11.7 GB…

Endless Legend™ – Monstrous Tales

Tên: Endless Legend™ - Monstrous Tales Ngày update: 11-05-2021 Ngày phát hành : 06-05-2021 Nhà phát triển : AMPLITUDE Studios Phát hành bởi : SEGA Thể loại: Nhập vai, Chiến lược Kích thước: 9.08 GB…

Pathfinder: Wrath of the Righteous

Tên: Pathfinder: Wrath of the Righteous BETA Ngày update: 09-05-2021 Ngày phát hành : 02-09-2021 Nhà phát triển : Owlcat Games Phát hành bởi : Owlcat Games Thể loại: Nhập Vai, Hành động, Bạo lực Kích thước: 18.8 GB…

Strategic Mind: The Pacific – Anniversary

Tên: Strategic Mind: The Pacific - Anniversary Ngày update: 09-05-2021 Ngày phát hành : 25-10-2019 Nhà phát triển : Starni Games Phát hành bởi : Starni Games Thể loại: Nhập vai, Chiến thuật Kích thước: 17.9 GB…

Rising Star 2: Shady Awards & Songwriting Enhancements

Tên: Rising Star 2: Shady Awards & Songwriting Enhancements Ngày update: 09-05-2021 Ngày phát hành : 12-08-2020 Nhà phát triển : Gilligames Phát hành bởi : Gilligames Thể loại: Nhập vai, Mô phỏng Kích thước: 1.26…

OUTRIDERS

Tên: OUTRIDERS Ngày update: 09-05-2021 Ngày phát hành : 01-04-2021 Nhà phát triển : People Can Fly Phát hành bởi : Square Enix Thể loại: Phiêu lưu, Hành động, Nhập vai, Phối hợp Kích thước: 42.1 GB…

Vigil: The Longest Night v3.11

Tên: Vigil: The Longest Night v3.11 Ngày update: 08-05-2021 Ngày phát hành : 14-10-2020 Nhà phát triển : Glass Heart Games Phát hành bởi : Neon Doctrine Thể loại: Phiêu lưu, Kinh dị, Hành động, Nhập vai Kích thước:…

EVERSPACE™ 2 v0.5.18292

Tên: EVERSPACE™ 2 v0.5.18292 Ngày update: 08-05-2021 Ngày phát hành : 19-01-2021 Nhà phát triển : ROCKFISH Games Phát hành bởi : ROCKFISH Games Thể loại: Vũ trụ, Bắn súng Kích thước: 27 GB EVERSPACE…

Horizon’s Gate v1.4.6

Tên: Horizon's Gate v1.4.6 Ngày update: 05-05-2021 Ngày phát hành : 09-03-2021 Nhà phát triển : Rad Codex Phát hành bởi : Rad Codex Thể loại: Nhập vai chiến thuật, Thế giới mở, Khám phá Kích thước: 1.81 GB…