Đang duyệt Tag

Game PC Giải đố

Mutropolis

Tên: Mutropolis Ngày update: 20-02-2021 Ngày phát hành : 18-02-2021 Nhà phát triển : Pirita Studio Phát hành bởi : Application Systems Heidelberg Thể loại: Phiêu lưu, Trinh thám, Bí ẩn Kích thước: 1.92 GB…

The Room 4: Old Sins

Tên: The Room 4: Old Sins Ngày update: 13-02-2021 Ngày phát hành : 11-02-2021 Nhà phát triển : Fireproof Games Phát hành bởi : Fireproof Games Thể loại: Phiêu lưu, Giải đố Kích thước: 5.44 GB Fireproof…

Little Nightmares II

Tên: Little Nightmares II Ngày update: 12-02-2021 Ngày phát hành : 11-02-2021 Nhà phát triển : Tarsier Studios Phát hành bởi : BANDAI NAMCO Entertainment Thể loại: Phiêu lưu, Kinh dị, Giải đố Kích thước: 4.05 GB…

NORSK: Epistle

Tên: NORSK: Epistle Ngày update: 11-02-2021 Ngày phát hành : 09-02-2021 Nhà phát triển : Alexander Belik Phát hành bởi : Alexander Belik Thể loại: Phiêu lưu, Giải đố Kích thước: 1.2 GB NORSK: Epistle là…

Whisperwind

Tên: Whisperwind Ngày update: 06-02-2021 Ngày phát hành : 18-01-2021 Nhà phát triển : Luis Fellipe Amaro Phát hành bởi : Amaro Studios Thể loại: Phiêu lưu, Kinh dị, Khám phá Kích thước: 79 MB Trò chơi diễn…

Tiny Lands

Tên: Tiny Lands Ngày update: 06-02-2021 Ngày phát hành : 22-01-2021 Nhà phát triển : Hyper Three Studio Phát hành bởi : Maple Whispering Limited Thể loại: Đơn giản, Giải đố Kích thước: 230 MB Bạn đã bao…

Teke Teke

Tên: Teke Teke Ngày update: 05-01-2021 Ngày phát hành : 21-01-2021 Nhà phát triển : NyxTales, Chilla's Art Phát hành bởi : NyxTales Thể loại: Phiêu lưu, Kinh dị, Giải đố Kích thước: 2.03 GB Được phát triển…

Rain City

Tên: Rain City Ngày update: 31-01-2021 Ngày phát hành : 21-01-2021 Nhà phát triển : big pineapple Phát hành bởi : Cotton Game Thể loại: Giải đố Kích thước: 367 MB Rain City: thành phố luôn có mưa. Trò…

Yolo Space Hacker

Tên: Yolo Space Hacker Ngày update: 28-12-2020 Ngày phát hành : 24-12-2020 Nhà phát triển : BKNLab Phát hành bởi : BKNLab Thể loại: Giải đố Kích thước: 4.68 GB Tham gia Y0L0 Space Hacker Agency, một tổ…

KINESIS

Tên: KINESIS Ngày update: 26-12-2020 Ngày phát hành : 22-12-2020 Nhà phát triển : Cosmic Key Phát hành bởi : Cosmic Key Thể loại: Phiêu lưu, Giải đố, Viễn tưởng Kích thước: 1.69 GB KINESIS là một trò chơi…