Đang duyệt Tag

Game PC Đơn giản

Island Domination

Tên: Island Domination Ngày update: 11-05-2021 Ngày phát hành : 08-05-2021 Nhà phát triển : Softwaves Phát hành bởi : Softwaves Dist. Thể loại: Phiêu lưu, Hành động, bắn súng, Đơn giản Kích thước: 6.79 GB…

Car Constructor

Tên: Car Constructor Ngày update: 11-05-2021 Ngày phát hành : 08-05-2021 Nhà phát triển : Sweet Games Phát hành bởi : Sweet Games Thể loại: Mô phỏng, Đua tốc độ, Đơn giản Kích thước: 539 MB Car Constructor…

Papetura

Tên: Papetura Ngày update: 09-05-2021 Ngày phát hành : 07-05-2021 Nhà phát triển : Petums Phát hành bởi : Petums Thể loại: Phiêu lưu, Đơn giản Kích thước: 1.05 GB Papetura là một trò chơi phiêu lưu…

Atlas Architect

Tên: Atlas Architect Ngày update: 29-04-2021 Ngày phát hành : 27-04-2021 Nhà phát triển : Danial Rashidi Phát hành bởi : Rashidi Interactive Thể loại: Đơn giản, Khám phá, Xây dựng Kích thước: 891 MB Atlas…

Portal Defect

Tên: Portal Defect Ngày update: 20-04-2021 Ngày phát hành : 24-01-2021 Nhà phát triển : Gin Motion Phát hành bởi : Gin Motion Thể loại: Hành động, Đơn giản Kích thước: 10.3 GB Portal Defect là một Top-Down…

Finders Reapers

Tên: Finders Reapers Ngày update: 19-04-2021 Ngày phát hành : 14-04-2021 Nhà phát triển : MOSQUITO COCKTAIL LTD Phát hành bởi : MOSQUITO COCKTAIL LTD Thể loại: Hành động, Bắn súng, Đơn giản Kích thước: 1.07 GB…

Overture Music Visualization

Tên: Overture Music Visualization Ngày update: 16-03-2021 Ngày phát hành : 01-03-2019 Nhà phát triển : BATTLESQUATCH Phát hành bởi : BATTLESQUATCH Thể loại: Đơn giản, Mô phỏng, Thực tế ảo Kích thước: 5.99 GB…

Factorio

Tên: Factorio V1.1.19 Ngày update: 19-02-2021 Ngày phát hành : 14-08-2020 Nhà phát triển : Wube Software LTD. Phát hành bởi : Wube Software LTD. Thể loại: Đơn giản, Mô phỏng, Chiến thuật Kích thước: 1.85 GB…

Hidden Shelter

Tên: Hidden Shelter Ngày update: 07-02-2021 Ngày phát hành : 27-01-2021 Nhà phát triển : White Vortex Phát hành bởi : White Vortex Thể loại: Hành động, Phiêu lưu, Đơn giản, Kinh dị Kích thước: 7.94 GB…

Tiny Lands

Tên: Tiny Lands Ngày update: 06-02-2021 Ngày phát hành : 22-01-2021 Nhà phát triển : Hyper Three Studio Phát hành bởi : Maple Whispering Limited Thể loại: Đơn giản, Giải đố Kích thước: 230 MB Bạn đã bao…