Đang duyệt Tag

Game PC Đơn giản

Factorio

Tên: Factorio V1.1.19 Ngày update: 19-02-2021 Ngày phát hành : 14-08-2020 Nhà phát triển : Wube Software LTD. Phát hành bởi : Wube Software LTD. Thể loại: Đơn giản, Mô phỏng, Chiến thuật Kích thước: 1.85 GB…

Hidden Shelter

Tên: Hidden Shelter Ngày update: 07-02-2021 Ngày phát hành : 27-01-2021 Nhà phát triển : White Vortex Phát hành bởi : White Vortex Thể loại: Hành động, Phiêu lưu, Đơn giản, Kinh dị Kích thước: 7.94 GB…

Tiny Lands

Tên: Tiny Lands Ngày update: 06-02-2021 Ngày phát hành : 22-01-2021 Nhà phát triển : Hyper Three Studio Phát hành bởi : Maple Whispering Limited Thể loại: Đơn giản, Giải đố Kích thước: 230 MB Bạn đã bao…

The Farm

Tên: The Farm Ngày update: 05-02-2021 Ngày phát hành : 14-01-2021 Nhà phát triển : SN Mobile Technology Phát hành bởi : SN Mobile Technology Thể loại: Mô phỏng, Nhập vai, Hành động Kích thước: 43 MB The…

Moolii’s Dreamland

Tên: Moolii's Dreamland Ngày update: 31-01-2021 Ngày phát hành : 23-01-2021 Nhà phát triển : WOWOH CAT Phát hành bởi : WOWOH CAT, Medusasgame Thể loại: Đơn giản, Hành động, Phiêu lưu Kích thước: 125 MB…

You Arrive in a Town

Tên: You Arrive in a Town Ngày update: 31-01-2021 Ngày phát hành : 26-01-2021 Nhà phát triển : Bunny Box Games Phát hành bởi : Bunny Box Games Thể loại: Hành động, Nhập vai, Đơn giản Kích thước: 503 MB BẠN…

Knights College

Tên: Knights College Ngày update: 20-01-2021 Ngày phát hành : 15-01-2021 Nhà phát triển : KAIJYU-09 Phát hành bởi : KAIJYU-09 Thể loại: Phiêu lưu, Đơn giản, Giả lập Kích thước: 1.43 GB KnightsCollege là…

Hydroneer – Logic and Power

Tên: Hydroneer - Logic and Power Ngày update: 20-01-2021 Ngày phát hành : 16-01-2021 Nhà phát triển : Foulball Hangover Phát hành bởi : Foulball Hangover Thể loại: Mô phỏng, Xây dựng, Đào mỏ, Đơn giản Kích thước:…

Captain Tsubasa: Rise of New Champions V1.10

Tên: Captain Tsubasa: Rise of New Champions - Deluxe Edition Ngày update: 09-01-2021 Ngày phát hành : 28-08-2020 Nhà phát triển : TAMSOFT CORPORATION Phát hành bởi : BANDAI NAMCO Entertainment Thể loại: Hành động, Nhập…

Ragnorium – Episode 5 : Kameks Retreat

Tên: Ragnorium - Episode 5 : Kameks Retreat Ngày update: 06-01-2021 Ngày phát hành : 26-12-2020 Nhà phát triển : Vitali Kirpu Phát hành bởi : Devolver Digital Thể loại: Phiêu lưu, Đơn giản, Nhập vai Kích thước: 2.13…