Đang duyệt Tag

Game PC Chiến thuật

Europa Universalis IV v1.31.2

Tên: Europa Universalis IV v1.31.2 Ngày update: 12-05-2021 Ngày phát hành : 10-08-2013 Nhà phát triển : Paradox Development Studio Phát hành bởi : Paradox Interactive Thể loại: Chiến lược, Mô phỏng, Lịch sử Kích…

Strategic Command: World War I v1.05.00

Tên: Strategic Command: World War I v1.05.00 Ngày update: 11-05-2021 Ngày phát hành : 05-12-2019 Nhà phát triển : Fury Software Phát hành bởi : Slitherine Ltd. Thể loại: Chiến lược Kích thước: 935 MB Bộ tư…

Endless Space® 2 – Dark Matter

Tên: Endless Space® 2 - Dark Matter Ngày update: 11-05-2021 Ngày phát hành : 06-05-2021 Nhà phát triển : AMPLITUDE Studios Phát hành bởi : SEGA Thể loại: Chiến thuật Kích thước: 11.6 GB Endless Space 2 -…

Endless Legend™ – Monstrous Tales

Tên: Endless Legend™ - Monstrous Tales Ngày update: 11-05-2021 Ngày phát hành : 06-05-2021 Nhà phát triển : AMPLITUDE Studios Phát hành bởi : SEGA Thể loại: Nhập vai, Chiến lược Kích thước: 9.08 GB…

Railway Empire – Japan

Tên: Railway Empire - Japan Ngày update: 09-05-2021 Ngày phát hành : 07-05-2021 Nhà phát triển : Gaming Minds Studios Phát hành bởi : Kalypso Media Thể loại: Mô phỏng, Chiến lược, Quản lý Kích thước: 11.5 GB…

Strategic Mind: The Pacific – Anniversary

Tên: Strategic Mind: The Pacific - Anniversary Ngày update: 09-05-2021 Ngày phát hành : 25-10-2019 Nhà phát triển : Starni Games Phát hành bởi : Starni Games Thể loại: Nhập vai, Chiến thuật Kích thước: 17.9 GB…

Stronghold: Warlords v1.2 Việt Hóa

Tên: Stronghold: Warlords v1.2 Việt Hóa Ngày update: 05-05-2021 Ngày phát hành : 10-03-2021 Nhà phát triển : FireFly Studios Phát hành bởi : FireFly Studios Thể loại: Chiến thuật Kích thước: 8.06 GB Lần…

Smelter

Tên: Smelter Ngày update: 05-05-2021 Ngày phát hành : 22-04-2021 Nhà phát triển : X PLUS Company Limited Phát hành bởi : DANGEN Entertainment, Gamera Game, Intragames Thể loại: Hành động, Platformer, Chiến lược Kích…

Interstellar Space: Genesis – Natural Law v1.2.4

Tên: Interstellar Space: Genesis - Natural Law v1.2.4 Ngày update: 05-05-2021 Ngày phát hành : 19-11-2020 Nhà phát triển : Praxis Games Phát hành bởi : Praxis Games Thể loại: Chiến thuật Kích thước: 3.24 GB…

Horizon’s Gate v1.4.6

Tên: Horizon's Gate v1.4.6 Ngày update: 05-05-2021 Ngày phát hành : 09-03-2021 Nhà phát triển : Rad Codex Phát hành bởi : Rad Codex Thể loại: Nhập vai chiến thuật, Thế giới mở, Khám phá Kích thước: 1.81 GB…