Đang duyệt Tag

Game PC cấu hình yếu

Stonewall Penitentiary

Tên: Stonewall Penitentiary Ngày update: 11-07-2020 Ngày phát hành : 14-15-2018 Nhà phát triển : Storycentric Worlds Phát hành bởi : Unimatrix Productions Thể loại: Phiêu lưu, Giải đố, Kinh Dị Kích thước: 1.33 GB…

Our Secret Below

Tên: Our Secret Below Ngày update: 11-07-2020 Ngày phát hành : 10-07-2020 Nhà phát triển : DarkStone Digital Phát hành bởi : DarkStone Digital Thể loại: Phiêu lưu, Kinh dị, Giải đố Kích thước: 994 MB Một…

Deer Hunter xTreme Focal Plane

Tên: Deer Hunter xTreme Focal Plane Ngày update: 11-07-2020 Ngày phát hành : 10-07-2020 Nhà phát triển : Revmatek Phát hành bởi : Revmatek Thể loại: Hành động, Đơn giản , Mô phỏng Kích thước: 1.16 GB Đó là…

Half-Life: Alyx – Final Hours

Tên: Half-Life: Alyx - Final Hours Ngày update: 10-07-2020 Ngày phát hành : 10-07-2020 Nhà phát triển : Geoff Keighley Phát hành bởi : Geoff Keighley Thể loại: Phiêu lưu, Hành động Kích thước: 5.1 GB Hai…

Last Regiment

Tên: Last Regiment Ngày update: 07-07-2020 Ngày phát hành : 16-06-2020 Nhà phát triển : Boomzap Entertainment Phát hành bởi : Boomzap Entertainment Thể loại: Chiến thuật Kích thước: 747 MB Lấy bối cảnh ở…

Stranded Deep Update v0.71.00

Tên: Stranded Deep Ngày update: 07-07-2020 Ngày phát hành : 23-01-2015 Nhà phát triển : Beam Team Games Phát hành bởi : Beam Team Games Thể loại: Phiêu lưu, Sinh tồn Kích thước: 1.26 GB Hẳn bạn đã từng đọc…

Heart’s Medicine – Doctor’s Oath Việt Hóa

Tên: Heart's Medicine - Doctor's Oath Ngày update: 07-07-2020 Ngày phát hành : 25-06-2020 Nhà phát triển : Blue Giraffe, GameHouse Phát hành bởi : GameHouse Thể loại: Phiêu lưu, Mô phỏng, Đơn giản Kích thước: 1.6 GB…

Seeker 2

Tên: Seeker 2 Ngày update: 06-07-2020 Ngày phát hành : 04-07-2020 Nhà phát triển : Sheer Studios Phát hành bởi : Sheer Studios Thể loại: Phiêu lưu, Chiến thuật, Đơn giản Kích thước: 681 MB Seeker 2 có một…

Zoombinis

Tên: Zoombinis Ngày update: 06-07-2020 Ngày phát hành : 29-10-2015 Nhà phát triển : TERC Phát hành bởi : Viva Media Thể loại: Phiêu lưu, Đơn giản, Giải đố Kích thước: 632 MB Trong game bạn sẽ vào vai…

Train Simulator 2016

Tên: Train Simulator 2016 Ngày update: 06-07-2020 Ngày phát hành : 2015 Nhà phát triển : Dovetail Games Phát hành bởi : Dovetail Games Thể loại: Mô phỏng, Lái xe, Kích thước: 5.37 GB Train Simulator…